ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญร่วมสืบสาน “งานอัฐมีบูชา” จังหวัดอุตรดิตถ์

ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญร่วมสืบสาน “งานอัฐมีบูชา” จังหวัดอุตรดิตถ์

ททท. สำนักงานแพร่ ขอเชิญร่วมสืบสาน “งานอัฐมีบูชา” จังหวัดอุตรดิตถ์

 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมงานอัฐมีบูชา ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า งานอัฐมีบูชา หรือพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง และมีความเกี่ยวเนื่องกับวันวิสาขบูชา ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็น “วันวิสาขบูชา” และวันแรม ๘ ค่ำเดือน ๖ เป็น วันอัฐมีบูชา งานอัฐมีบูชานับเป็นงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของชาวอุตรดิตถ์ ที่มีการจัดงานสืบต่อกันมาช้านานกว่า ๕๐ ปี มีเพียงไม่กี่แห่งที่ยังมีการรักษาประเพณีนี้ไว้ เป็นการน้อมจิตรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญยิ่งต่อพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป และเป็นความเชื่อของพุทธศาสนิกชนว่าหากได้มีโอกาสร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลองจะได้รับอานิสงส์ผลบุญมาก

กิจกรรมภายในงานวันอัฐมีบูชา เริ่มต้นในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา มีพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชารอบพระบรมธาตุทุ่งยั้ง  ในวันที่ ๒๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีกิจกรรมลานเทศน์ - ลานธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา และในวันสุดท้าย คือวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ วันอัฐมีบูชา มีพิธีห่มผ้าพระธาตุ มีพิธีสลากภัต และมหรสพสมโภช และไฮไลท์สำคัญเวลา    ๑๙.๐๐ น. มีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง การแสดงมวยพื้นบ้าน การแสดงลิเก คณะวาสนาดาวลอย

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดอุตรดิตถ์ และร่วมบำเพ็ญกุศลทานบารมี รักษาศีล เผยแพร่ธรรมะ ในระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง โทร. ๐ ๕๕๘๑ ๖๖๕๒, ๐๘ ๔๔๙๓ ๙๙๗๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. ๐ ๕๕๔๐ ๓๐๙๓ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์โทร. ๐ ๕๕๔๑ ๒๗๒๙ สอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗