ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

เดิน-วิ่ง ท่องเที่ยวเมืองเพชร ไหว้พระ 9 วัด วันวิสาขบูชา.

เดิน-วิ่ง ท่องเที่ยวเมืองเพชร ไหว้พระ 9 วัด วันวิสาขบูชา.

เดิน-วิ่ง ท่องเที่ยวเมืองเพชร ไหว้พระ 9 วัด วันวิสาขบูชา.

 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานเพชรบุรี ขอเชิญนักท่องเที่ยว ร่วมออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง บำเพ็ญทาน ถือศีล ฟังธรรมและเวียนเทียน เป็นปฏิบัติบูชาถวายแด่พระพุทธเจ้า ในวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม  2556 ณ บริเวณวัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) อ.เมือง จ.เพชรบุรี

สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับชมรมเดินวิ่งจังหวัดเพชรบุรี และชมรมเดินวิ่งรามราชนิเวศน์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรี ไหว้พระ 9 วัด ในวันวิสาขบูชา มาตั้งแต่ปี 2545 และได้จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยได้รับความสนใจจากประชาชน นักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมเดิน-วิ่ง ในวาระสำคัญนี้ เป็นกิจกรรมที่เน้นความสัมพันธ์ของกายและจิตที่ต้องออกกำลังควบคู่กันอย่างสมดุลดังกล่าว “ร่างกายจะแข็งแรงต้องเคลื่อนไหว จิตจะแข็งแรงต้องสงบนิ่ง”   กิจกรรมนี้มุ่งหวังที่จะให้บุคคลที่รักการออกกำลังกาย ได้เข้าวัด ฟังธรรม ถือศีลห้า และเวียนเทียน เป็นปฏิบัติบูชาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมเดิน-วิ่ง ให้เกิดขึ้นทุกท้องที่ในจังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในตัวเมืองเพชรบุรีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

โดยกิจกรรมภายในงาน เริ่มตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป โดยพร้อมกัน ณ บริเวณวัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) ฟังพระเทศน์เทศนา ๑ กัณฑ์ เดินร่วมกันรับน้ำพระพุทธมนต์ 9 วัด ได้แก่ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) วัดโคก วัดกุฎีดาว วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดพลับพลาชัย วัดชีสระอินทร์ วัดข่อย          วัดรัตนตรัย วัดสระบัว จากนั้นปล่อยขบวนเดิน-วิ่ง รวมระยะทาง 2.5 กิโลเมตร  หลังจากนั้นจะมีพิธีการเจริญพระพุทธมนต์ ๘๖ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ  ครบ ๘๖ พรรษา ณ วัดพุทธไสยาสน์    (วัดพระนอน)  รับวัตถุมงคล  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมปิดทองพระอุปคุต เพื่อเป็นสิริมงคลทางด้านแคล้วคลาด  ปลอดภัยและประสบโชคลาภแด่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

สอบถามรายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว ได้ที่  ททท. สำนักงานเพชรบุรี  โทร 032 471 0005 - 6   facebook  :  Tat Phetchaburi