ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้ง ๑๐

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้ง ๑๐

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้ง ๑๐

     

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นเลิศ ในเรื่องของการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ และแสดงถึงความพร้อมของสินค้าการท่องเที่ยวที่จะมาช่วยสนับสนุน และส่งเสริมความแข็งแกร่งของการท่องเที่ยวประเทศไทย ที่จะก้าวไปสู่การแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติในอนาคต

การจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ถือเป็นมาตรการเชิงบวกที่ช่วย ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจ และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้การท่องเที่ยวไทยเป็นที่ ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน โดยในปัจจุบันรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ถือเป็นเครื่องหมาย รับประกันคุณภาพการท่องเที่ยวระดับโลก ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศให้มี จิตสำนึกและมีการบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ รวมถึงเพื่อให้การท่องเที่ยวมีความ ยั่งยืน ททท. จึงได้เริ่มจัดโครงการประกวด รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) เป็นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๓๙ และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมา เป็นประจำทุก ๒ ปี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับหน่วยงาน บริษัทต่างๆ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

 
 
 

หน้า 1 จาก 8 ไปยัง        
สยามนิรมิต (บริษัท รัชดานิรมิต จำกัด)
รางวัลเกียรติยศ : ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
Address : ๑๙ ถ.เทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
Tel : ๐๘ ๑๔๐๐ ๑๖๖๘ , ๐ ๒๖๔๙ ๙๒๘๐-๕
E-mail : wallapa@siamniramit.com
Website : www.siamniramit.com
   
   
โอเอซิสสปา กรุงเทพฯ สุขุมวิท ๓๑
รางวัลยอดเยี่ยม : ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
Address : ๖๔ ถ.สุขุมวิท ซอย ๓๑ (ซอยสวัสดี) แขวงวัฒนา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
Tel : ๐ ๒๒๖๒ ๒๑๒๒
E-mail : res@oasisspa.net
Website : www.oasisspa.net
   
   
บันยันทรี สปา กรุงเทพฯ (โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ)
รางวัลยอดเยี่ยม : ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
Address : ๒๑/๑๐๐ ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
Tel : ๐ ๒๖๗๙ ๑๒๐๐
E-mail : spa-bangkok@banyantree.com
Website : www.banyantree.com
   
   
โซ สปา (โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงคอก)
รางวัลดีเด่น : ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
Address : ๒ ถ.สาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
Tel : ๐ ๒๖๒๔ ๐๐๐๐
E-mail : H6835@sofitel.com
Website : www.sofitel-so-bangkok.com
   
   
สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)
รางวัลดีเด่น : ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
Address : ๗๗ ม.๖ ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ๗๖๑๒๐
Tel : ๐๘ ๖๗๕๕ ๖๖๑๙, ๐ ๓๒๕๙ ๓๑๐๐
E-mail : mhodeng@hotmail.com
Website : -
   
   
เดอะ บาราย (โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน)
รางวัลดีเด่น : ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
Address : ๙๑ ถ.หัวหิน – เขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
Tel : ๐ ๓๒๕๒ ๑๒๓๔
E-mail : huahin.regency@hyatt.com
Website : www.thebarai.com
   
   
สวนสุภัทราแลนด์ (สวนสุภัทราแลนด์)
รางวัลเกียรติยศ : ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
Address : ๗๐ ม.๑๐ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ๒๑๑๒๐
Tel : ๐๘ ๙๙๓๖ ๕๙๓๓
E-mail : supattraland07@yahoo.com
Website : www.suphattraland.com
   
   
สวนนงนุช พัทยา (บริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด)
รางวัลเกียรติยศ : ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
Address : ๓๔/๑ ม.๗ ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๒๐๒๕๐
Tel : ๐๘ ๑๘๖๑ ๘๒๓๙, ๐ ๓๘๒๓ ๘๑๕๘-๗๐
E-mail : info@nongnoochtropicalgarden.com
Website : www.nongnoochtropicalgarden.com
   
   
สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแส จังหวัดระยอง (สำนักงานเทศบาลปากน้ำประแส)
รางวัลดีเด่น : ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
Address : ๙๙๙ ถ.แสมผู้ ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จังหวัดระยอง ๒๑๑๗๐
Tel : ๐ ๓๘๖๖ ๑๗๒๐ , ๐๘ ๓๑๑๒ ๒๗๙๗
E-mail : info@prasae
Website : www.prasae.com
   
   
สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ (สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์)
รางวัลเกียรติยศ : ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
Address : ๒๘-๒๙ ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ๕๒๑๙๐
Tel : ๐ ๕๔๘๒ ๙๓๒๙
E-mail : info@thailandelephant.org
Website : www.thailandelephant.org
   
   
เต๋าการ์เด้น เฮลธ์ สปา แอนด์ รีสอร์ท
รางวัลเกียรติยศ : ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
Address : ๒๗๔/๑ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
Tel : ๐ ๕๓๙๒ ๑๒๐๐
E-mail : info@tao-gorden.com
Website : www.tao-garden.com
   
   
งานประเพณีลอยกระทงไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง (สำนักงานเทศบาลเมืองตาก)
รางวัลดีเด่น : ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
Address : ๙๐๑ ถ.ตากสิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก ๖๓๐๐๐
Tel : ๐ ๕๕๕๑ ๘๘๘๘ ต่อ ๑๗๐-๑๗๓
E-mail : tessabantak@hotmail.com
Website : www.tessabantak.go.th
   
   
หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ (วัดศรีโคมคำ)
รางวัลดีเด่น : ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
Address : ๖๙๒ ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองฯ จ.พะเยา ๕๖๐๐๐
Tel : ๐ ๕๔๔๑ ๐๐๕๘-๙, ๐๘ ๙๘๕๐ ๔๒๓๖
E-mail : -
Website : -
   
   
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา (อุทยานแห่งชาติดอยภูคา)
รางวัลยอดเยี่ยม : ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
Address : ถ.ปัว-บ่อเกลือ ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน ๕๕๑๒๐
Tel : ๐ ๕๔๗๓ ๑๖๒๓, ๐๘ ๒๑๙๔ ๑๓๔๙
E-mail : phukha_np@hotmail.com
Website : www.dnp.go.th
   
   
อุทยานแห่งชาติคลองลาน (อุทยานแห่งชาติคลองลาน)
รางวัลดีเด่น : ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
Address : ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ๖๒๑๘๐
Tel : ๐ ๕๕๗๖ ๖๐๐๒-๓,๐๘ ๘๔๐๗ ๙๙๑๕
E-mail : khlonglan_np@hotmail.com
Website : www.dnp.go.th
   
หน้า 1 จาก 8 ไปยัง